Ga naar hoofdinhoud

Klassieke homeopathie bij paarden

Wat is klassieke homeopathie?

Homeopathie is een geneeskunst die het zelfgenezend vermogen van mens en dier op natuurlijke wijze aanspreekt en stimuleert. Homeopathie kun je bij paarden toepassen bij verschillende klachten en ziekten, variërend van acute tot chronische klachten. Behandeling door een klassiek homeopaat is niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts of andere reguliere behandelaar.

Niet zomaar een alternatieve geneeswijze

Veel mensen verwarren homeopathie met andere alternatieve therapieën. Bovendien heerst nog altijd het idee dat homeopathische middelen alleen gemaakt worden van planten en kruiden, maar er worden ook minerale van dierlijke afkomst in verwerkt. Zoals bijvoorbeeld melk van vrouwelijke zoogdieren. Ook zijn er homeopathische geneesmiddelen die wordt bereid uit de mineralen calcium, zink en ijzer. Bachbloesemtherapie wordt soms ook verward met homeopathie, maar die vorm van natuurgenezing wijkt nadrukkelijk af doordat deze uitsluitend uit bloesemextracten wordt vervaardigt, en uitsluitend inwerkt op de gemoedstoestand van mens en dier.

Zelfherstellend vermogen

Klassieke homeopathie werkt op het zelfherstellend vermogen van het lichaam, wat bijzonder sterk is. Een eenvoudig voorbeeld is een wondje op de huid. Dat groeit uiteindelijk vanzelf dicht als de omstandigheden normaal zijn. Maar ook inwendig is het zelfherstellend vermogen actief. Zo worden we vanzelf weer beter als we een griepje hebben, omdat het lichaam in staat is om bacteriën en virussen in het lichaam te bestrijden. Als het zelfherstellend vermogen uit balans is, kan homeopathie helpen dit weer in balans te brengen.

Natuurlijk rijst de vraag hoe de disbalans is ontstaan. De oorzaak is terug te vinden op mentaal gebied, bijvoorbeeld mishandeling, of op fysiek gebied zoals verkeerde eetgewoonten of leefomstandigheden. Het resultaat is in elk geval een patroon van klachten die in de regulieren geneeskunde vaak niet goed te duiden zijn, maar de eigenaar van een paard ziet dat het paard “niet goed in zijn vel zit”. Soms is er sprake van fysiek zichtbare klachten zoals futloosheid, verzwakking of balansproblemen, maar vaak ziet men problemen die meer met het humeur te maken lijken te hebben zoals boosheid, stress of neerslachtigheid. In feite kun je allerlei klachten zien die in eerste instantie wellicht niet goed verklaarbaar zijn, maar die wel degelijk bestaan.

Drie soorten homeopathie

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homois(gelijkend) en pathein(lijden). Samuel Hahnemann (1755-1843) was als Duitse arts de grondlegger van ‘de Homeopathie’. Hij ontdekte dat een behandeling met stoffen die normaal gesproken klachten zouden veroorzaken in pure vorm, een ziekte met gelijkende symptomen kon genezen. Hij merkte dat het toedienen van het juiste homeopathische middel het zelfherstellend vermogen zodanig prikkelde, dat het lichaam aandoeningen zelf kan herstellen. Homeopathie kun je onderverdelen in 3 soorten:

  1. Klinische homeopathie.
  2. Complex homeopathie.
  3. Klassieke homeopathie.

Klinische homeopathie

Hierbij wordt er gewerkt met beproefde homeopathische middelen die bij één fysieke klacht wordt voorgeschreven. Deze vorm van homeopathie wordt vaak toegepast door natuurgenezers en alternatief genezers die de voordelen van homeopathie wel onderkennen, maar zelf geen uitgebreide opleiding in de klassieke homeopathie hebben gevolgd. Je kunt het vergelijken met de homeopathische middelen die voor mensen te koop zijn in winkels voor natuurvoeding en zelfs bij de drogist, voor doe-het-zelf doeleinden. De middelen zijn niet slecht, maar als er geen resultaat mee wordt behaald, moet er toch een keer dieper naar de oorzaak worden gezocht.

Complex homeopathie

Ook bij complex homeopathie worden homeopathische middelen voor een specifieke klacht ingezet en niet op het hele dier. De complexmiddelen zijn echter een samenvoeging van meerdere homeopathische middelen in één tablet of vloeistof. Hierbij wordt gewerkt met lage potenties van werkzame stoffen, die allemaal op dezelfde klacht moeten werken. Er wordt niet gekeken naar de oorzaken van de klacht. Een nadeel van deze middelen is dat het nooit duidelijk is welke van de stoffen uiteindelijk voor genezing zorgt, en in het slechtste geval kunnen er bij langdurig gebruik , andere klachten ontstaan door elementen in het middel die niet geschikt zijn voor het paard.

Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is holistisch, dat wil zeggen er wordt niet alleen naar de hoofdklacht gekeken, maar naar het totale beeld van het paard, de mogelijke oorzaken van het probleem, het beeld van de paard en de mentale reactie van het paard op de ziekte. Is het paard bang, agressief of maakt het een vermoeide indruk? Er wordt dus nadrukkelijk gekeken naar het verband tussen lichaam en geest. Vaak blijkt dat de oorzaak van klachten veel dieper ligt dan in eerste instantie wordt gedacht. Klassieke homeopathie kan worden ingezet als een acute behandelingsmethode (bijvoorbeeld bij ongevallen) of bij chronische problemen.

Elke patiënt een uniek individu

Bij de klassieke homeopathie wordt uitgegaan van het individu. Elk individu is uniek, en een therapie op deze basis wordt dan ook op het individu afgestemd. Daarom duurt een eerste consult van een klassiek homeopaat ook vrij lang. Er worden heel veel vragen gesteld over het paard. Die hebben niet alleen betrekking op de klachten, maar nadrukkelijk ook over het karakter van het paard en alles wat het paard in het verleden heeft meegemaakt, bijvoorbeeld ziektes, verhuizingen of trauma’s. Want dat zijn de kenmerken die het paard uniek maken. De homeopaat moet een zo compleet mogelijk beeld van het paard verkrijgen, dus alles wat mogelijk relevant is, moet worden genoemd. Ook wordt er natuurlijk veel gevraagd over de klachten en daarbij mogen de details niet achterwege worden gelaten. Al deze vragen zijn bedoeld om een totaalbeeld te krijgen van de oorzaken die tot de klachten hebben geleid.

Op basis van alle informatie maakt de homeopaat een keuze uit de middelen die het paard zouden kunnen helpen. De homeopaat kiest er vaak voor om meerdere middelen samen toe te passen en bepaalt hoe lang de middelen gebruikt moeten worden. Het is belangrijk de adviezen zorgvuldig en nauwgezet op te volgen, voor een goed resultaat. Behandeling door een klassiek homeopaat beslaat meestal meerdere consulten. Daarbij is het erg belangrijk om alle veranderingen die het paard in de tussentijd laat zien, goed te onthouden en bij een vervolgconsult te vermelden. Alle reacties, zowel fysiek als mentaal, dienen als leidraad voor de voorzetting van de behandeling. Op basis hiervan wordt bepaald of bepaalde middelen moeten worden voorgezet, of dat andere middelen moeten worden ingezet.

Onderbouwing

Wetenschappelijk onderzoek door celbiologen toont aan hoe het zelfherstel op celniveau functioneert. Het bewijst het bestaansrecht van het similia principe (gelijksoortigheid) in de homeopathie. Gelijksoortigheid houdt in dat het homeopathische middel in pure vorm dezelfde symptomen laat zien als de ziekte waarvoor het wordt ingezet. De homeopathische middelen zijn echter dusdanig verdund, dat deze het zelfherstellend vermogen van het lichaam aanzetten tot herstel en geen schade veroorzaken. De similiaregel is terug te vinden in een bekend fysiologisch fenomeen, hormesis. Door in een zeer lage dosering de juiste informatie aan te bieden krijgt het zelfgenezend vermogen een stimulans en kunnen mensen en dieren het lichaam herstellen. Op deze wijze is het mogelijk om te werken zoals Hippocrates het bedoeld heeft: “Primum no nocere” – “Als eerste zult gij niet schaden”.

Homeopathie voor chronische klachten

Vaak wordt er bij chronische klachten naar homeopathie gegrepen. In veel gevallen gebeurt dat pas als de paardeneigenaar al veel consulten en behandelingen van andere, meer reguliere behandelaars heeft geprobeerd, zonder het gewenste effect. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn allergieën, eczeem of aandoeningen aan het spijsverteringskanaal of de luchtwegen. En vaak heeft het paard dan al heel lang met pijn, vermoeidheid of andere klachten rondgelopen. Meestal is het dan ook wel duidelijk dat een homeopaat ook geen tovenaar is en dat het oplossen van het probleem wel eens iets langer kan duren. Homeopathie is een zachte therapie die alleen door daartoe opgeleide deskundigen gegeven mag worden. Want “baat het niet dan schaadt het niet” is hier niet van toepassing, ook al denken mensen dit soms. Het langdurig toedienen van verkeerde homeopathische middelen kan wel degelijk problemen opleveren, door bijvoorbeeld andere klachten te veroorzaken. Kies dus een professionele homeopaat waar je vertrouwen in hebt en laat je goed begeleiden.

Homeopathie bij acute klachten

Ook bij een aantal acute klachten kan klassieke homeopathie worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan gedragsproblemen, stress, huidproblemen of oppervlakkige verwondingen.
In bepaalde gevallen kun je zelf ook homeopathie toepassen. Daarvoor zijn er homeopathische middelen die je zelf kunt kopen. Denk hierbij aan kneuzingen, blauwe plekken, verrekkingen, verstuikingen, verwondingen en insectenbeten. In veel winkels worden dergelijke middelen verkocht, zoals bijvoorbeeld crèmes waarin arnica zit, wat voor acute zwellingen toegepast kan worden, of middelen met calendula voor wondverzorging. Ook Hypercal tinctuur kan uitwendig worden gebruikt als een homeopathisch alternatief voor jodium bij een wond. Dit zijn de zogeheten klinische homeopathische middelen, die zonder gevaar gebruikt kunnen worden. Lees wel altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking en raadpleeg bij twijfel altijd een dierenarts!

De keuze van het juiste middel

Een homeopathisch middel wordt zoals eerder aangegeven gekozen op basis van het individuele karakter en de klachten van het paard. Afhankelijk van alle informatie over het paard wordt er door de klassiek homeopaat bepaald wat de ‘potentie’ van het middel moet worden, oftewel in welke sterkte het middel moet worden aangeboden. Homeopathische middelen worden in verschillende potenties gemaakt. Potentiëren of dynamiseren is in de klassieke homeopathie de bereidingswijze van een homeopathisch middel, waarbij een stof herhaaldelijk en opeenvolgend verdund wordt. Hoe hoger de potentie, hoe minder materie je van de originele grondstof in het middel terugvindt. Afhankelijk van de klacht, adviseert de homeopaat het passende middel in de juiste potentie en frequentie.

Samenwerking met een dierenarts

Een aantal dierenartsen staat open voor homeopathische behandelingen van klachten bij paarden. Het is altijd goed om je dierenarts op de hoogte te brengen van de homeopathische middelen die je een paard toedient. En uiteraard, als je een dierenarts inschakelt en zelf twijfelt of homeopathie kan bijdragen aan het genezingsproces, informeer dan zowel bij de dierenarts als bij de klassiek homeopaat. Het is prettig als beiden het specialisme van de ander niet uitsluiten, maar open staan voor meer mogelijkheden. In veel gevallen zal een dierenarts echter niet bereid zijn om zich te verdiepen in alle mogelijkheden, omdat de reguliere geneeskunde altijd prioriteit heeft. Het is dan aan de paardenbezitter om de juiste keuze te maken, waarbij het wel belangrijk blijft om open kaart te spelen en de behandelaar in elk geval te informeren over wat er aan behandelingen plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Kwalificatie

Een goed opgeleide klassiek homeopaat heeft een gedegen achtergrond en kennis van homeopathische middelen. Klassiek homeopaten hebben een erkende medische basisopleiding gevolgd, waardoor de ernst van situaties goed kan worden ingeschat. Bij de opleiding voor dieren wordt ook aandacht besteed aan het gedrag van dieren en de bijzonderheden van verschillende diersoorten en rassen. Met deze achtergrondkennis bepaalt de homeopaat of een probleem homeopathisch verholpen kan worden, of dat de homeopathie naast een reguliere behandeling moet worden ingezet. Ook adviseert een homeopaat op het gebied van gedrag en omstandigheden, waarin je paard gehouden wordt.

Een klassiek homeopaat voor dieren kan zich aansluiten bij de Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren, afgekort BKHD. Hiervoor wordt vereist dat de leden volgens gekwalificeerde richtlijnen werken die een vakkundige homeopathische behandeling bij dieren nastreeft. De klassiek homeopaat die lid is van deze vereniging moet een opleiding gevolgd hebben die ze als vakvereniging erkennen. De BKHD ziet toe op handhaving en uitbreiding van de kennis door het organiseren van nascholingsdagen en het houden van toezicht op het naleven van de nascholingsverplichting. Via de website van de beroepsvereniging kan iedereen een aangesloten klassiek homeopaat in zijn omgeving opzoeken.