Ga naar hoofdinhoud

Blog: Wat doet een paardenfysiotherapeut precies?

Foto: Astrid Klomp Photography


Ik richt me op het oplossen van problemen met het bewegend functioneren van het paard. Aan het bewegingsapparaat van een paard worden redelijk hoge eisen gesteld, met name in de paardensport. Hierbij doet elke discipline beroep op specifieke aspecten van het bewegingsmechanisme. Een optimale prestatie vereist absolute vrijheid van bewegen zonder belemmeringen.

Paarden zijn van nature niet berekend op het dragen van een ruiter. Dit betekent dat ze voortdurend hun bewegingsapparaat moeten aanspreken voor een juiste balans. Wanneer de balans in het bewegingsmechanisme verstoord raakt kunnen klachten optreden, zoals;

 • Stijfheid (bijvoorbeeld verkorte gang of stijfheid van de wervelkolom)
 • Problemen met de aanleuning (bijvoorbeeld sterrenkijken, te diep, links / rechts verschillen of hoofd- kantelen of schudden)
 • Moeite met schakelen (bijvoorbeeld tempowisselingen, verkeerd aangalopperen of moeite met verzameling)
 • Asymmetrie tijdens het rijden (bijvoorbeeld moeite met omstellen, lengtebuiging, stelling of zijgangen)
 • Problemen met springen (bijvoorbeeld weigeren of niet controleerbaar in het parcours)
 • Staken, bokken, steigeren (niet voorwaarts willen lopen)
 • Gevoeligheid op de rug (bijvoorbeeld tijdens borstelen, opzadelen of aansingelen
 • Vaak struikelen, slechte balans (bijvoorbeeld coördinatieproblemen, ataxie)
 • Gedragsverandering door pijn (bijvoorbeeld veranderde oogopslag of algehele futloosheid)
 • Onnatuurlijke scheefheid (bijvoorbeeld staart scheef dragen of verschuiven van het zadel)

Onderzoek

De eerste afspraak voer ik een fysiotherapeutisch onderzoek uit om te achterhalen waar de klachten vandaan komen. Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek, inspectie van de stand en de beweging, palpatie (bevoelen van het paard) en een functie-onderzoek (testen van de gewrichten van de wervelkolom en benen). Hiermee wordt een werkdiagnose opgesteld. Om meer duidelijkheid over de klacht te krijgen kan aanvullend door mij een beeldvormend onderzoek met echografie worden uitgevoerd.

Musculoskeletale ultrasound

Musculoskeletale ultrasound (MSU) wordt gebruikt om spieren, pezen, ligamenten (banden) en soms zenuwen en bloedvaten zichtbaar te maken. Hierdoor zijn ze te onderzoeken op hun kwaliteit, vorm en functie. Geïrriteerd peesweefsel, botranden, kalkvorming en/of spierscheuringen worden bijvoorbeeld zichtbaar. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat klinische tests vaak niet specifiek genoeg zijn en ook inadequaat om tot een correcte diagnose te komen. Vals positieve komen vaak voor. Voor het herstel en het revalidatie plan is het belangrijk om deze fouten zo veel mogelijk te limiteren. Het is gebleken dat MSU een waardevol onderzoeksinstrument is.

Behandelplan

Vervolgens bespreek ik het behandelplan met de eigenaar. Komen er tijdens het fysiotherapeutische onderzoek problemen of klachten naar voren die eerst door de dierenarts moeten worden bekeken, dan verwijs ik naar de dierenarts. Wanneer het gaat om preventieve behandelingen (sportmedische begeleiding), advies of een check up dan is een verwijzing door een dierenarts niet noodzakelijk. Indien de behandelingen onvoldoende effect hebben dan ga ik samen met de eigenaar kijken naar een geschikte oplossing en verwijs ik de eigenaar uiteraard door naar een andere specialist. Als de behandelingen zijn afgesloten rapporteer ik aan de dierenarts. 

Behandelmogelijkheden bestaan uit:

 • Voorlichting en advies
  Bijvoorbeeld met betrekking tot rust en/of beweging, de bodem waarop wordt getraind, stalmanagement, rijtechnieken en voeding ter bevordering van herstel en ter voorkoming van herhaling.
 • Oefentherapie 
  Ter vermindering van stijfheid en ter verbetering van spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie
 • Massage 
  Ter verbetering van de circulatie, het normaliseren van spierspanning en het verminderen van zwellingen
 • Mobilisaties 
  Ter verbetering van de bewegingsvrijheid en gewrichtsmobiliteit.


Gerelateerde blogs